कुल संक्रमित: 117850259
मृत्यु संख्या: 2613932
निको हुनेको संख्या: 93519502
मृत्यु संभावना: 2.22%